ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงานฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน และ สภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ จัดงานฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 

กิจกรรมในงานแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่การแสดงนาฏศิลป์ประจำชาติจีน“ความฝันของฉัน” . “นิทรรศการภาพวาดภาพเขียนและภาพถ่ายจากฝีมือท่านทูตจีน”และงานสัมมนาหัวข้อ“ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย”ได้รับเกียรติจากเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทย ท่านหนิง ฟู่ ขุยและพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทยและบริษัท เถ่งตั๊ก ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด

ในงานพิธีเปิด ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษและท่านหนิง ฟู่ ขุย เอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ให้คำกล่าวในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งทำการตัดริบบิ้นเปิดงานร่วมกับ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่าน จาง อ้าย ผิง อุปนายกสมาคมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน และท่านพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์  โดยมีตัวแทนจากกระทรวงต่างประเทศแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และตัวแทนจากสมาคมจีนต่างๆในประเทศไทยประมาณ400ท่านเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีน

ท่านหนิง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทยใน 40 ปีที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประเทศที่มีการปกครองในระบอบที่ต่างกันแต่ยังสามารถเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้ ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนบุคลากร วัฒนธรรมและร่วมมือกันเพื่อความก้าวหน้า ท่านหนิง ฟู่ ขุย ยังกล่าวว่า การผลักดันในทางบวกจากราชวงศ์ไทย รัฐบาลไทย และองคมนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยได้รับการพัฒนาในทุกด้านอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความพยายามและความเสียสละของบุคคลที่ยอดเยี่ยมทางการทูตและฉันมิตรภาคเอกชนระหว่างสองประเทศ หวังว่าทุกหมู่เหล่าจะร่วมมือกันสร้างสะพานแห่งมิตรภาพที่ดีและขยายช่องทางความร่วมมือให้กว้างขวางขึ้น

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนั้นยาวนานและเป็นไปด้วยดีมาโดยตลอด   40ปีที่แล้วประเทศไทยและผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตัดสินใจก่อตั้งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนอย่างเป็นทางการ เหมือนเป็นการเปิดหน้าใหม่ของความสัมพันธ์ไทยจีน สำหรับข้าพเจ้าเป็นทั้งผู้ร่วมและสักขีพยานในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีน อีกทั้งข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้ง ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้นำของประเทศจีนหลายสมัย” พลเอกเปรม ติณสูลานนท์เล็งเห็นว่าวัฒนธรรมมีความสำคัญและผู้นำทั้งสองประเทศได้ให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวัฒนธรรม  ราชวงศ์ไทยเป็นตัวอย่างด้านการกระชับความสัมพันธ์ไทยจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาภาษาจีนเป็นเวลาหลาย10 ปีและเสด็จเยี่ยมเยียนประเทศจีนหลายครั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงศึกษาเครื่องดนตรีจีนกู่เจิงและเปิดคอนเสิร์ต“จีนไทยใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน”ได้ส่งผลดีอย่างกว้างขวาง งานฉลองเทศกาลวันตรุษจีนที่จัดโดยทั้งสองประเทศได้จัดมาเป็นเวลาต่อเนื่องนานกว่า 10 ปีแล้ว มวยไทย ละครไทย อาหารไทยและการเที่ยวเมืองไทยได้รับความนิยมจากชาวจีน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีความเห็นว่าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสองประเทศมีมากขึ้นเรื่อยๆ ได้สร้างความสุขให้ประชาชนทั้งสองประเทศและจะได้มีส่วนช่วยในการสร้างสันติภาพของโลก

คณะนาฏศิลป์ผู้พิการแห่งประเทศจีนที่มีชื่อเสียงได้แสดงสุดยอดการแสดง“กวนอิมพันมือ”และ“ความรักของเหลียงจู้”เป็นต้น ให้แก่แขกผู้มีเกียรติในงาน  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ได้ชม “นิทรรศการภาพวาด ภาพเขียนและภาพถ่ายฝีมือท่านทูตจีน”ท่านทูตหนิง ฟู่ ขุ่ยและภริยา ท่าน ฟู่ เสวี่ย จาง ท่านจาง จิ่ว หวน ท่านก่วน มู่ อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและ ท่านหัว จิ่น โจว อัคราชทูตประจำสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา ได้แนะนำผลงานของตนเอง ซึ่งงานนิทรรศการภาพวาด ภาพเขียนและภาพถ่ายครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันธ์ของท่านทูตทุกท่านที่มีต่อมิตรภาพระหว่างไทยจีน

งานสัมมนาหัวข้อ “ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย”ได้จัดขึ้นในวันเดียวกันนี้ ท่านพินิจ จารุสมบัติ และท่านจาง อ้าย ผิง ได้ให้คำกล่าวในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้จัดงาน ท่านพินิจ จารุสมบัติชมเชยว่ากิจกรรมครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่ง ท่านกล่าวว่าพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อายุ 95 ปีแล้ว แต่ยังมาร่วมงานนี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากมาก แสดงให้เห็นว่างานนี้มีความหมายเป็นพิเศษ ท่านจาง อ้าย ผิง กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ท่านฟู่ เสวี่ย จาง ท่านเยี่ยน ถิง อ้าย ท่านจาง จิ่ว หวน ท่านก่วน มู่และอดีตท่านเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง ท่านวิบูลย์ คูสกุล ทั้ง5ท่านนี้  ได้กล่าวในงานสัมมนาเรื่องประสบการณ์ในการทำงานรวมถึงเล่าเรื่องสำคัญในประวัติศาสตร์ทางการทูตจีนไทย มีความเห็นว่าวัฒนธรรมมีความสำคัญในการช่วยทางการทูตระหว่างประเทศและกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น หวังว่าในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเป็นดั่งคำที่ว่า“จีนไทยใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกัน” เพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์ดียิ่งๆขึ้นไปอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

วันที่ 19 กรกฎาคม คณะนาฏศิลป์ผู้พิการแห่งประเทศจีนได้มาแสดงในโรงละครของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ“ความฝันของฉัน”อีกครั้ง ได้ดึงดูดสายตาผู้ชมมากกว่า300ท่าน  การแสดงครั้งนี้สร้างความประทับใจและซาบซึ้ง สื่อที่มีชื่อเสียง เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้า และหนังสือพิมพ์เนชั่น เป็นต้น ได้รายงานกิจกรรมครั้งนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์ไทยช่อง3 ช่อง5 ช่องเนชั่น สำนักข่าวซินหัว สำนักข่าว เหริน หมิน ยื่อ เป้า และสื่อจีน เช่น หนังสือพิมพ์ เอเชียนิวส์ไทม์ หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลินิวส์  หนังสือพิมพ์เกียฮั้ว ตงฮ้วนรายวัน เป็นต้น ได้รายงานกิจกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย