งานแถลงข่าวนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์จีน-ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน

แขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายรูปหมู่ในงานงานแถลงข่าว

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายกู้ หงซิง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้ถูกรับเชิญเข้าร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์จีน-ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและเมืองสุขสยาม ไอคอนสยามร่วมกันจัดงานแถลงข่าวในวันนี้

ทางสุขสยามได้มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณคุณกู้ หง ซิง ที่มาร่วมงานแถลงข่าว

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต46 ปี จีน-ไทยอย่างเป็นทางการ และขอขอบคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงอุทิศตนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีน-ไทยมาโดยตลอด งานในครั้งนี้จะจัดในวันที่ 2-7 เมษายน2564  ณ เมืองสุขสยาม ชั้น Gไอคอนสยาม ซึ่งทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯได้นำภาพยนตร์จีน หนังสือจีน นิทรรศการจีน อาหารจีน และสถานที่ท่องเที่ยว อื่นๆอีกมากมายมาเพิ่มสีสันในงานนี้

คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นกล่าว

คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนมีความเชื่อมโยงผูกพัน มีความร่วมมือกันหลายด้าน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นไป

นาย กู้หงซิง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯขึ้นกล่าว

นายกู้ หงซิง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้กล่าวว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในงานนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ตลอดระยะเวลาเกือบ 46 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลของทั้งสองประเทศต่างมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง ความร่วมมือทางเศษฐกิจก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ  การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกันมีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือร่วมกันในทุกด้านล้วนประสบความสำเร็จ จีนและไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน แม้ในยามวิกฤต ก็เป็นดังเพื่อนบ้าน มิตรสหาย และญาติที่ดีต่อกันเสมอมา นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้นทั่วโลกเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ประชาชนของทั้งสองประเทศก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับโรคระบาด ทุกการกระทำล้วนแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันลึกซึ้ง ดังคำกล่าวที่ว่า “จีน-ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระองค์ทรงเป็นที่รักของประชาชนชาวจีน พระองค์ทรงชื่นชอบในวัฒนธรรมจีน และมีความสามารถในการใช้ภาษาจีน รวมถึงการเขียนพู่กันจีน เครื่องดนตรีจีน และได้เสด็จเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในประเทศจีนมากมาย พระองค์ทรงอุทิศตนเพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างจีนและไทย ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ก็ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แด่พระองค์ด้วย

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของกรมสมเด็จพระเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรมและไอคอนสยามได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการ “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์จีน-ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” ขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและไทยให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

คุณ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการสุขสยาม

คุณ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการสุขสยามได้กล่าวว่า ไทย-จีนมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมายาวนาน ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้าง คนไทยเชื้อสายจีนเป็นแรงที่สำคัญในการพัฒนาคุณานุปการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ไทย-จีนสองประเทศใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และพัฒนาความร่วมมือร่วมกัน

บรรยากาศภายในงาน

ประชุมผู้ประกอบการ

ประชุมผู้ประกอบการ

รายการการแสดงของนักเรียนไทย (เตาหม่าตั้น)

สาธิตการทำศิลปะหัตถกรรม

สาธิตการทำศิลปะหัตถกรรม

สาธิตการทำหน้ากากงิ้ว

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย