ภูเขาหวงซาน ดอกตู้เจวียนแดงประดับทั่วภูเขา

ภูเขาหวงซาน ดอกตู้เจวียนแดงประดับทั่วภูเขา

ภูเขาหวงซาน ตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย ช่วงเดือนพฤษภาคมจะเต็มไปด้วยบรรยากาศเขียวขจีและมีความสดชื่นหลังฝนต้นฤดูร้อน ดอกตู้เจวียน (ดอกนกแขกเต้า) จะชูช่อแดงสดตัดกับต้นสนสีเขียว แลไกลๆ ดั่งผ้าทอสวยงามยิ่ง

ขอบคุณแหล่งที่มา : สถานีวิทยุซีอาร์ไอ(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย