เส้นทางฮวาเหยาฮวาคาย

ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศจีน โดยเฉพาะในถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย เต็มไปด้วยของขวัญจากธรรมชาติอันล้ำค่าและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมากมาย มีทั้งทิวทัศน์อันมหัศจรรย์ ผู้คนที่บริสุทธิ์ และศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมประเภทต่างๆ
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย