ความงามของมณฑลเจียงซู

🌌ยามพลบค่ำ แอดมินพาชมความงามของมณฑลเจียงซูด้วยกันนะคะ เมืองสรวงสวรรค์ความงามที่มิอาจลืมเลือน..🌃

🌳มนต์เส่นห์แห่งเจียงซู จะงดงามยิ่งกว่าเมื่อมีคุณ🌄
.
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เมืองสวรรค์บนโลกมนุษย์ มณฑลเจียงซู ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของประเทศจีน “น้ำ” คือมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ แม่น้ำ เรือ และสะพานพบเห็นได้ทุกที่ เป็นสัญลักษณ์เมืองภาคใต้ของจีน ทั้งยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ ความงามทางภูมิประเทศ ซึ่งล้วนเป็นภาพความทรงจำอันยากจะลืมเลือนของบรรดาผู้มาเยือน
.
สัปดาห์นี้เชิญทุกท่านตามศูนย์วัฒนธรรมจีนและกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลเจียงซูเที่ยวออนไลน์เพื่อสัมผัสกับ “มนต์เสน่ห์แห่งเจียงซู”
.
มณฑลเจียงซูงดงามด้วยแม่น้ำ ทะเลสาบและทะเล เป็นดินแดนที่มีแม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในจีน และยังมีคลองต้ายุ่นเหออันเก่าแก่ที่สุดในโลกไหลผ่าน
.
มีแม่น้ำฉินหวย มีทะเลสาบไท่หู 1 ใน 5 ทะเลสาบใหญ่ของจีน ทะเลสาบเรียวแห่งเมืองหยางโจว ทะเลสาบสวนอู่และทะเลสาบมั่วโฉแห่งเมืองหนานจิง ในเขตตัวเมืองมีสะพานเล็ก ๆ สายน้ำไหล ผู้คน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของเมืองริมน้ำ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย