หมู่บ้านจินเจียง

🌲กลุ่มเจียงเบียน หมู่บ้านจินเจียง ตำบลหลงจี๋ เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วง มณฑลกว่างซี
.
🏠กลุ่มเจียงเบียน หมู่บ้านจินเจียง ตั้งอยู่ที่ตำบลหลงจี๋ เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน อยู่ใกล้กับนาขั้นบันไดหลงจี๋ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่มีจำนวนน้อยและรายได้หลักยังคงมาจากเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม รายได้ต่อปีของชาวบ้านต่ำกว่า 5,000 หยวนและมีประชากรที่ยากจนจำนวนมาก คิดเป็น 30% ของประชากรในพื้นที่ ในเดือนตุลาคม ปีค.ศ.2017 คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาการท่องเที่ยวกุ้ยหลินและบริษัท Airbnb ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดยนำหมู่บ้านจินเจียงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจน เป็นตัวนำร่องเพื่อดำเนินโครงการสร้างการท่องเที่ยวในชนบทเพื่อขจัดความยากจน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย