ผ้าไหมจิ่น

🔶 ประเทศจีนเป็นดินแดนแห่งผ้าไหมโบราณ ผ้าไหมจิ่นเป็น 1 ใน 14 ชนิดของผ้าไหม ผ้าไหมจิ่นเป็นผ้าที่มีสีสันสวยงาม เนื้อผ้าหนาเมื่อมองในมุมมอง 360 องศาจะสัมผัสได้ถึงความสวยงามและสีสันที่แตกต่างกันออกไป

🔶 ผ้าไหมสูจิ่นของเฉิงตู ผ้าไหมหยุนจิ่นของหนานจิง ผ้าไหมซ่งจิ่นของซูโจว ได้รับการขนานนามว่าเป็นผ้าไหมจิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีน

🔶 ผ้าไหมหยุนจิ่นมีแหล่งผลิตที่เมืองหนานจิงมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1600 ปีผ้าไหมหยุนจิ่นได้รับขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสามผ้าไหมที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนซึ่งถือเป็น“หนึ่งในผ้าไหมที่งดงามที่สุด”ที่แสดงให้เห็นถึงความสูงส่งล้ำค่าของผ้าไหมจีน

🔶 ผ้าไหมหยุนจิ่นขึ้นชื่อเนื่องจากมีสีสันอันงดงามแพรวพราวราวกับเมฆทอแสงเรืองรองบนท้องฟ้าเมื่อมองจากมุมต่างๆสีสันของผ้าทอที่เห็นก็จะมีความแตกต่างกันไป

🔶 ในสมัยโบราณถูกใช้เป็นเครื่องบรรณาการถวายแด่บรรดาเชื้อพระวงศ์ในสมัยราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง

🔶 ผ้าไหมหยุนจิ่นทอขึ้นจากเส้นไหมทอง เส้นไหมเงิน เส้นไหมทองแดงและเส้นไหมจากตัวไหม รวมถึงขนนกชนิดต่างๆ

🔶 ในปี 2006 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบให้ศิลปะการทอผ้าไหมหยุนจิ่นขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และในเดือนกันยายนปี 2009 ได้รับเลือกจากองค์กรสหประชาชาติให้จัดอยู่ในรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ

หน่วยงานผู้เผยแพร่: บริษัทสถาบันวิจัยหนานจิงหยุนจิ่นจำกัด

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย