เรื่องย่อละคร “จอหงวนและขอทาน”

เรื่องย่อละคร “จอหงวนและขอทาน”
“จอหงวนและขอทาน” เป็นละครเก่าที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อการแสดงถึงโชคชะตาของชีวิต เนื้อเรื่องได้กล่าวถึงทารกคู่หนึ่งที่เกิดในปีเดียวกัน เดือนเดียวกันและวันเดียวกัน คือเหวินหลงและเหวินเฟิ่ง เมื่ออายุครบหนึ่งปี พ่อแม่ทั้งสองได้เชิญให้หมอดูมาทำนายโชคชะตา ปรากฎว่าเหวินหลงได้ถูกทำนายว่ามี “ดวงชะตาของขอทาน” ส่วนเหวินเฟิ่งได้ถูกทำนายว่ามี “ดวงชะตาของจอหงวน” แต่เมื่อเนื้อเรื่องได้ดำเนินไปกลับไม่เป็นเช่นนั้น ดวงชะตาของทั้งสองคนกลับสลับกันไปคนละทิศทางกับที่หมอดูได้ทำนายเอาไว้
.
📹ผู้เขียนได้ใช้เรื่องราวที่แปลกใหม่ ตั้งแต่มุมมองด้าน ครอบครัว โรงเรียน สังคม ฯลฯ เพื่อเขียนถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปที่กระตุ้นให้เด็กทั้งสองคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของตัวละครได้อย่างน่าเชื่อถือ และเผยให้เห็นถึงผลที่ตามมาของทัศนคติและวิธีการอบรมสั่งสอนที่แตกต่างกันสำหรับเด็ก แสดงถึงการล้มล้างมุมมองความเชื่อถือในโชคชะตาและยกย่องความเชื่อแห่งการพัฒนาตนเองที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา

https://fb.watch/5hHTSUhezT/

ภาษาจีน https://mp.weixin.qq.com/s/KQKcPHOflaaP0IEjWs3UyQ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย