ศิลปะการต่อสู้สำนักคงถง

รายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมณฑลกานซู่ เป็นหนึ่งในห้าศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนที่มีชื่อเสียงร่วมกับศิลปะการต่อสู้เส้าหลิน ศิลปะการต่อสู้บู๊ตึ้ง ศิลปะการต่อสู้ง้อไบ๊และศิลปะการต่อสู้คุนหลุน ศิลปะการต่อสู้คงถง มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมลัทธิเต๋า มีความลึกลับ แปลกประหลาดและมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ศิลปะการต่อสู้สำนักคงถง มีต้นกำเนิดจากสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามระดับ 5A นั่นคือภูเขา คงถง ศิลปะการต่อสู้คงถงเป็นการผสมผสานอยู่ระหว่างเทคนิค กลยุทธ์ที่สมบูรณ์และศิลปะการต่อสู้ ให้ความสนใจกับการต่อสู้ที่แท้จริง โดยมุ่งเป้าไปที่การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและเพิ่มทักษะด้วยศิลปะการต่อสู้

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย