ศูนย์วัฒนธรรมจีน | เนี้ยบ ประณีต ดั้งเดิมทุกขั้นตอน

  • ตรุษจีน/ปีใหม่จีนใกล้มาถึงในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2024 ช่างฝีมือกำลังยุ่งอยู่กับการทำ ‘โคมไฟหนังแกะ’ โคมไฟจีนแบบโบราณ ที่โรงงานในเมืองจีซาน มณฑลซานซี
  • โรงงานแห่งนี้ผลิตโคมไฟด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการทำโครงสร้าง การยึดแผ่นโคม การทาสี การประดับตกแต่ง และการติดตั้งที่จับ
  • แม้จะสืบทอดทักษะการทำโคมไฟแบบดั้งเดิม แต่โรงงานก็คิดค้นออกแบบโคมไฟรูปแบบใหม่ๆออกมาจำหน่าย ขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมโคมไฟในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชาวบ้านที่เป็นช่างฝีมือ

ขอบคุณ ภาพและข้อมูล จาก…China Daily | Traditional sheepskin lantern craft thrives in Shanxi | https://www.chinadaily.com.cn/…/WS658a82cda31040ac301a9…

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย