เรียนรำไทเก๊กออนไลน์ 3 กระบวนท่า ท่าที่3

เรียนรำไทเก๊กออนไลน์ 3 กระบวนท่า ท่าที่3 ตานเปียนหรือแซ่เดี่ยว มาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย