หลี่ไบ

🎉🎉 Bangkok Chinese Cultural Cultural Drama แสดงสด ′′ หลี่ไบ]– การเฉลิมฉลองที่สมบูรณ์แบบของงานเลี้ยงศิลปะคลาสสิกของ
.
📣📣 📣📣 📣📣 การแสดงที่ยอดเยี่ยมและในเวลาเดียวกันก็ตก ′′ เทศกาล Happy Spring ′′ บนเส้นไทย
.
📺 ‘ s dance drama ′′ หลี่ไบ้ ′′ เป็นละครเต้นที่สร้างใหม่ที่บอกเล่าเรื่องราวของจีน การเล่นเลือกหลายๆเหตุการณ์ที่สําคัญของชีวิตกวี Li Bai ผ่านการชั่งน้ําหนักของเขาและความขัดแย้งระหว่าง ′′ accession ′′ และ ′′ birth ′′ ในชีวิต ทางเลือกเผยโลกภายในของ Li Bai ด้วยวิธีสร้างสรรค์ของสหภาพเสมือนปั้น ′′ นางฟ้าบทกวี ′′ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีโรยหน้านําผู้ชมสู่ชีวิตตํานานของ Pedestal Poetry Fairy
.
🏮🏮 นอกจากนี้ยังสํารวจทิวทัศน์และเพลงแดนซ์ของราชวงศ์ถังซึ่งผลิตฉากอันงดงามของพระราชวังเฉิงเต็งและการออกแบบเครื่องแต่งกายของราชวงศ์แทงด้วยซิมโฟนีสดและเครื่องดนตรีคลาสสิกของจีน บูรณาการใช้ศิลปะภาพถ่ายและภาษาแดนซ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชาวจีนร่วมกันสัมผัสความหมายและความรู้สึกสุนทรียภาพของวัฒนธรรมจีน
.
การแสดงที่ยอดเยี่ยมของ 📣 เป็นแพลตฟอร์มสื่อกลาง มันแค่สองวันและมันดึงดูดให้ผู้คนมาดูและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน การแสดงสดยังชนะการกดไลค์และการสนับสนุนของแฟนคลับหลายคนและชาวเน็ตก็ตอบอย่างอบอุ่นและทิ้งข้อความ
.
🌸🌸 ละครแดนซ์เซอร์ ′′ หลีไบ ′′ กําลังถ่ายทอดสดและซีรีส์ ′′ Happy Spring Festival ′′ ลงอย่างลงตัว! ศูนย์ฯจะยังคงเปิดตัวกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจีนซึ่งลึกซึ้งถึงความเข้าใจร่วมกันของชาวจีนและประเทศไทยสร้างแพลตฟอร์มสําหรับการแลกเปลี่ยนและการยอมรับร่วมกันสําหรับการแสดงออกและเผยแพร่ความงามของอารยธรรมและมีส่วนร่วม
มิถุนายน ()

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย