ทุ่งดอกลิลลี่ ที่อำเภอว่านจั่ย ช่วยเกษตรกรพ้นความยากจน

“ทุ่งดอกลิลลี่” ที่อำเภอว่านจั่ย ช่วยเกษตรกรพ้นความยากจน

อำเภอว่านจั่ย มณฑลเจียงซี มีการปลูกลิลลี่และแปรรูปมานานกว่า 500 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลิลลี่สายพันธุ์หลงหยา (ฟันมังกร) และตลอดหลายปีมานี้ การปลูกลิลลี่หลงหยาก็ถูกจัดเข้าโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน กลายเป็นธุรกิจหลักของเกษตรกรท้องถิ่น .ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงดอกลิลลี่บานสะพรั่ง นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวชมจากทั่วสารทิศ สร้างรายได้ให้แก่ชาวท้องถิ่น

ขอบคุณแหล่งที่มา : สถานีวิทยุซีอาร์ไอ(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย