วันนี้เป็นวันฤดูกาลลี่เซีย

“ลี่เซี่ย” อยู่ในลำดับ 7 ของ “24 ฤดูกาลจีน” วันที่ 5 หรือวันที่ 6 เดือนพฤษภาคมของทุกปี เวลานี้ พืชพันธุ์ที่เพาะปลูกในช่วงฤดูใบไม้ผลิเริ่มเจริญเติบโต ลี่เซี่ยมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของพืชการเกษตรอย่างมาก พืชพันธุ์และสัตว์ป่าจะเข้าสู่ระยะเติบโตได้ดี
.
🌷ความเป็นมา
สมัยยุคปลายจ้านกว๋อ ประเทศจีนได้กำหนดฤดูกาล “ลี่เซี่ย” ขึ้นมา เป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นฤดูร้อน คำว่า “เซี่ย” แปลว่า “ใหญ่” ในสมัยโบราณของจีน ลี่เซี่ย ถือเป็นเทศกาลสำคัญ เรียกว่า เทศกาลลี่เซี่ย ในวันนี้ฮ่องเต้จะนำขุนนางชั้นสูงเสด็จไปชานเมืองทางใต้ของเมืองหลวงเพื่อจัดพิธีต้อนรับฤดูร้อน ฮ่องเต้จะจัดพิธีชิมธัญพืชที่เก็บเกี่ยวใหม่ ขอพรให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ หลังจากเสร็จพิธี ยังพระราชทานรางวัลให้แก่เหล่าขุนนาง บรรเลงดนตรีพิธี และส่งขุนนางไปสอดส่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นตัวแทนฮ่องเต้ในการบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรทั่วกัน
.
👨‍👧‍👧ประเพณีปฏิบัติ
ในเทศกาลลี่เซี่ยมีประเพณีปฏิบัติดังเช่น การกินไข่ การชั่งน้ำหนัก การชิมของใหม่ 3 อย่าง การแต่งงานหนอน เป็นต้น การกินไข่ลี่เซี่ยเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ผู้คนมักจะใช้ใบชาและเปลือกผลวอลนัทในการต้มไข่ “ไข่ลี่เซี่ย” นอกจากจะนำมารับประทานแล้ว ยังมีการเลือกเอาไข่ฟองที่สมบูรณ์มาใช้ด้ายหลากสีสันถักทอเป็นถุงห่อไข่ แขวนไว้ที่คอของเด็กๆ หรือแขวนไว้บนมุ้ง โดยจีนมีคำกล่าวที่ว่า “เทศกาลลี่เซี่ยกินไข่ต้ม กำลังวังชาเพิ่มขึ้นเป็นกอง”
.
💦การชั่งน้ำหนัก ในประเพณีจีนดั้งเดิมผู้คนจะมีการกล่าวคำอวยพรให้โชคดีไปพร้อมกับขณะที่ชั่งน้ำหนัก
.
🍒การชิมของสดใหม่ 3 อย่าง เป็นประเพณีปฏิบัติในเทศกาลลี่เซี่ยของชาวฮั่น ซึ่ง “การกินของสดใหม่ 3 อย่าง” ในบางพื้นที่หมายถึงเชอร์รี่ ลูกพลัม ข้าวสาลี่ บางพื้นที่หมายถึงหอยโข่ง ผักจี้ไช่ ผักกาดหอม ไข่เค็ม เป็นต้น โดยในเทศกาลลี่เซี่ยผู้คนจะนำ “ของสดใหม่ 3 อย่าง” นี้มาเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษก่อน แล้วจึงนำมารับประทาน
.
💒การแต่งงานหนอน บ้างก็เรียกว่า “เทศกาลบูชาแม่ย่า” เป็นประเพณีดั้งเดิมในมณฑลเสฉวน โดยในเทศกาลวันนี้ผู้คนจะใช้การตัดกระดาษทำเป็น “ที่หนีบตัวหนอน” และใช้กระดาษสีแดงทำเป็น “ชั้นตัวหนอน” ในลักษณะเลขสิบจีน ด้านบนเขียนคำสาปแช่งต่างๆ ติดกลับหัวไว้บนชั้นหรือบนคาน ขอพรให้บรรดาหนอนไม่มาทำลายพืชผลการเกษตร

.
🙏ขอบคุณรูปภาพจาก เว็บไซต์รัฐบาลจีน
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย