ตอนที่ 6 เวทมนต์แห่งหมู่บ้านอายุยืน

ตำบลปาหม่า มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ในจำนวนประชากรทุก 1 แสนคน จะมีคนอายุร้อยปีขึ้นไปประมาณ 31 คน และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในห้าหมู่บ้านคนอายุยืนของโลก นับตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา ตำบลปาหม่าได้เน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหลัก นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศต่างเดินทางมาเยี่ยมชม เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปี 2006-ปัจจุบัน ตำบลปาหม่ามีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามากว่า 30 ล้านคน พฤษภาคม 2020 ตำบลปาหม่าบรรลุเป้าหมายในการขจัดความยากจน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย