เข้าร่วมกิจกรรม”รักการอ่าน ชิงเงินรางวัล”

📖📚ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม”รักการอ่าน ชิงเงินรางวัล” ที่จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
.
💸💸ชิงเงินรางวัลสูงสุด 3,000 บาท!!!
.
🇨🇳🇨🇳เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน เพิ่มพูนความรู้เปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ จึงจัดกิจกรรม”รักการอ่าน ชิงเงินรางวัล” โดยหลังจากผู้อ่านได้อ่านหนังสือภาษาจีน บทความหรือหนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีน (หนังสือภาษาจีนและภาษาไทยก็ได้ไม่จำกัด ) ผู้อ่านสามารถเขียนความรู้สึกหลังการอ่าน หรือบันทึกวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้สึกหลังการอ่าน ส่งมาที่อีเมล์ของศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ เพื่อลุ้นรับรางวัลทั้งหมดมูลค่ากว่า 10,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
.
🎉🎉เงื่อนไขในการแข่งขัน
ไม่กำจัดสัญชาติ ไม่จำกัดอายุของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
.
📚📚หนังสือที่ใช้ในการแข่งขัน (หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและบทความต่างๆ โดยไม่จำกัด ทั้งในภาษาจีนและภาษาไทย)
.
📖📖หลังจากผู้อ่านได้อ่านหนังสือหรือบทความจบแล้ว ให้เขียนความรู้สึกหลังการอ่าน (500-1000 คำ เขียนเป็นภาษาจีนหรือภาษาไทยก็ได้) หรือบันทึกวิดีโอสั้นๆ เล่าความรู้สึกหลังการอ่าน (ไม่เกิน 3 นาที สามารถพูดภาษาจีนหรือภาษาไทยก็ได้) พร้อมแนบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ปกหนังสือหรือเนื้อหาของบทความ เป็นต้น
.
👯‍♀️👯‍♀️จากนั้นส่งอีเมล์cccinbkk7@gmail.com เพื่อลุ้นรับของรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากทางศูนย์ฯ
.
🎉🎉ความรู้สึกหลังการอ่านนี้จะต้องเป็นผลงานต้นฉบับ ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกหรือขอให้ผู้อื่นเขียนให้
.
📺📺ระยะเวลาการแข่งขัน
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2564
.
🏆รางวัลมีดังนี้
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
เงินสด 3,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร🏅
.
รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล
เงินสด 2,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร🏅🏅
.
รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล
เงินสด 1,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร🏅🏅🏅
.
รางวัลชมเชย👯‍♀️👯‍♀️
ที่ระลึกต่างๆ จากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนฯ
.
📺📺สอบถามเพิ่มเติม
วันจันทร์-วันศุกร์
08:30 – 17:30น.
โทร:02-246-1666
อีเมล์ติดต่อสำหรับกิจกรรม “รักการอ่าน ชิงเงินรางวัล”:cccinbkk7@gmail.com
.
🇨🇳🇨🇳ภาษาจีนติดตามได้ที่ https://mp.weixin.qq.com/s/tThPd-YJEcgBePtoc5mirQ
.
📚📚ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆในกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย