รักในการเล่นสเก็ตน้ำแข็งและหลงรักจี๋หลิน

มณฑลจี๋หลิน ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ภูมิทัศน์ที่สวยงามที่สุดคือพื้นที่หิมะกว้างใหญ่และน้ำค้างแข็งที่เกาะตามต้นไม้ในฤดูหนาว หิมะและน้ำค้างแข็งที่ปกคลุมไปทั่วพิ้นที่ในจี๋หลินนั้นสวยงามและอลังการ มีระยะเวลาที่ยาวนาน สร้างสรรค์ให้เกิดทัศนีภาพของป่าไม้สีขาวที่หาได้ยาก ที่นี่มีปริมาณหิมะมากและหนานุ่ม เหมาะสำหรับการเล่นสกีและกีฬาฤดูหนาวอย่างมาก

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย