ถ้ำหินแกะสลักม่ายจีซาน1 ใน 4 ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อได้ไปเห็นด้วยตาจะรู้ว่ายิ่งใหญ่อลังการ!!!
.
⛰ม่ายจีซานมีรูปลักษณะของภูเขาเหมือนกับกองข้าวสาลีจึงที่มาของชื่อ สร้างขึ้นในปีค. ศ. 384-417 ถ้ำหินแกะสลักม่ายจีซานตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ มีพระพุทธรูปและรูปแกะสลักมากกว่า 7,200 องค์ รวมถึงภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่ยุคโบราณบนพื้นที่อีกกว่า 1,300 ตารางเมตร ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ดินแดนพระพุทธรูป” ถ้ำหินแกะสลักแห่งนี้มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการแกะสลัก ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น พิพิธภัณฑ์การปั้นดินเผาแห่งเอเชียตะวันออก และ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย