การขอพรในเทศกาลตรุษจีน

🏮🏮วันที่ 23 เดือน 12 ของทุกปี
เรียกอีกอย่างว่า วันตรุษจีนเล็ก
(วันที่ 24 ในพื้นที่บางส่วนทางภาคใต้)
.
🥰🥰ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน
!
เป็นวันบูชาเตาไฟ ทำความสะอาดบ้าน กินแท่งน้ำตาลและตัดกระดาษ
เพื่อตกแต่งบานประตูและหน้าต่าง
หลังจากนั้นจะไม่มีข้อกำหนดใดๆ
และโหมโรงสู่ปีใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
.
ผู้คนจะวุ่นกับการตกแต่งบ้าน
ด้วยภาพเหนียนฮว่าและโคลงคู่
เพื่อเพิ่มบรรยากาศรื่นเริง
หัวข้อของภาพเหนียนฮว่านั้นครอบคลุมทุกอย่างการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและอธิษฐานขอพร
เป็น 2 หัวข้อหลักเสมอมา
แต่ก่อนจะใช้เทพเจ้าต่างๆเป็นหลัก
ต่อมาใช้ความปรารถนาในสิ่งที่ดีเป็นหลักมองจากเนื้อหาแล้ว
ผู้คนต้องการขับไล่สิ่งชั่วร้าย
หลีกเลี่ยงภัยพิบัติ แสวงหาความมั่งคั่งและเกียรติยศ
มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
เป็นสิริมงคลสมดังปรารถนา
แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อเทศกาลตรุษจีนของคนสมัยก่อน
สะท้อนถึงภูมิปัญญาของสังคมเกษตรกรรมและศิลปะในส่วนลึกของวัฒนธรรมจีน
.
ภาษาจีน🇨🇳🇨🇳 https://mp.weixin.qq.com/s/Vw6rJPg7-04bOkQUgtYT4g
🪵🪵春节的祈愿

木色华光——木版年画虚拟展
#ChineseSpringFestival #ตรุษจีน2021 #สีสันของไม้

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย