อำเภอกู้สื่อ เมืองซิ่นหยาง มณฑลเหอหนาน

อำเภอกู้สื่อ เมืองซิ่นหยาง มณฑลเหอหนาน

อำเภอกู้สื่อ เมืองซิ่นหยาง มณฑลเหอหนาน ได้เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจน โดยได้มีการผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑล ให้ความช่วยเหลือการพัฒนาโครงการ การจัดหาพื้นที่และแนวทางการฝึกอบรม ให้ความช่วยเหลือแก่หมู่บ้านสำคัญและครัวเรือนที่ยากจน จุดท่องเที่ยวในชนบททั่วทั้งมณฑล ทำให้มีผู้คนทั้งหมด 9,015 คนจากครัวเรือนที่ยากจน 3,019 ครัวเรือน ปัจจุบันหมู่บ้าน 14 แห่งที่เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจน โดยการท่องเที่ยวต่างได้รับการปลดเปลื้องจากความยากจน

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย