หมูบ้านชนเผ่าแม้ว ตำบลเหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว

ตำบลเหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เขตปกครองตนเองเฉียนตงหนานชนชาติแม้วและต้ง ได้รับขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแม้วเจียง ที่นี่มีหมู่บ้านชนเผ่าแม้วหมู่บ้านแรกของจีน ที่มีผู้คนอาศัยอยู่นับพันหลังคาเรือน ที่นี่ประดิษฐ์เครื่องประดับเงินของชนเผ่าแม้วออกมาได้อย่างงดงาม ระบำหลูเซิง เหยียบกลองมโหระทึก ร้องเพลงแม้ว ผู้คนที่นี่ต่างมีความสุขสนุกสนาน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย