รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจีน นายนายลั่ว ซู่กาง พบปะ นาง จุฑาพร เริงรณอาษา รักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 13 สิงหาคม รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจีน นายลั่ว ซู่กางได้พบกับนาง จุฑาพร เริงรณอาษารักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะ ณ กรุงปักกิ่ง ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมฉลองครอบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนไทย กิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น งาน “ตรุษจีน ปี2016 ที่ประเทศไทย” และ  กิจกรรม “แรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมิตรภาพ ระหว่างจีนไทย”  นาง จุฑาพร เริงรณอาษา รักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมจีนมาเยือนประเทศจีน ระหว่างวันที่ 11-15  สิงหาคม จะไปเยือนกรุงปักกิ่งและมณฑลฮกเกี้ยนเพื่อคัดเลือกงานแสดงที่จัดโดยประเทศจีน  ในงานตรุษจีน ปี 2016 ณ ประเทศไทย

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจีน นายลั่ว ซู่กางได้ให้ความคิดเห็นทางบวกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนและความร่วมมือเป็นอย่างดี ยังเห็นว่าความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างจีนไทยเป็นส่วนสำคัญของทั้งสองประเทศ  งานคอนเสิร์ต “จีนไทยใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกัน”  และ “งานตรุษจีน” และอื่นๆ เป็นต้น จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างหาที่เปรียบมิได้  รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจีน นายลั่ว ซู่กาง ชมผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาวัฒนธรรมจีนไทยโดยตลอด  เขาเห็นว่างานที่จัดร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้ส่งผลในทางที่ดีให้กับทั้งสองประเทศ รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน “งานตรุษจีน” ที่จัดขึ้นโดยประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นต้นแบบของการจัดงานตรุษจีนให้กับประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียน

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจีน นายลั่ว ซู่กาง กล่าวว่าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนไทย และเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี และฉลองครบรอบ 55 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมจีนได้ทำข้อตกลง “แรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมิตรภาพ ระหว่างจีนไทย”  ตั้งแต่ปี 2012 เรื่อยมา โดยกิจกรรมนี้มีความหมายอย่างยิ่ง ทางประเทศจีนนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจีน นายลั่ว ซู่กาง ได้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ  หวังว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ โดยตลอด จะได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นาง จุฑาพร เริงรณอาษา รักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมจีนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับข้อเสนอของนายลั่ว ซู่กางที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศจีนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  หวังว่าการจัดงาน “กิจกรรมแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมิตรภาพ ระหว่างจีนไทย  ” งานตรุษจีน ปี 2016   และการกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศให้ก้าวไกลอีกระดับ

ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม คุณเซี่ย จิงอิน ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย