เที่ยวจีนออนไลน์ไปกับหนานจิง 4 ฤดู

ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว 4มุมมองที่สัมผัสถึงเส่นห์ความงามแห่งนครหนานจิง

ที่มาของภาพ กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหนานจิง

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย