Newsletter เดือนพฤษภาคม

กิจกรรม “อ่านหนังสือ ชิงเงินรางวัล”

วันที่ 1-31 พฤษภาคม

เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน เพิ่มพูนความรู้ เปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ศูนย์วัฒนธรรมจีนฯจึงจัดกิจกรรม “รักการอ่าน ชิงเงินรางวัล” โดยหลังจากผู้อ่านได้อ่านหนังสือภาษาจีน บทความหรือหนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีน (หนังสือภาษาจีนหรือภาษาไทยก็ได้ไม่จำกัด) ผู้อ่านสามารถเขียนความรู้สึกหลังการอ่าน หรือบันทึกวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้สึกหลังการอ่าน ส่งมาที่อีเมลของศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ เพื่อลุ้นรับรางวัลทั้งหมดมูลค่ากว่า 10,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

กิจกรรมทางออนไลน์

วันที่ 1 พฤษภาคม นิทรรศการออนไลน์ “ความงดงามของผู้ใช้แรงงาน” จากผลงานคัดเลือกของพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

นิทรรศการในครั้งนี้ คัดเลือกผลงานโดดเด่น 20 ชิ้นที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของผู้ใช้แรงงานจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีนมาแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้ชื่นชม แม้ช่วงเวลาการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ จะก้าวข้ามช่วงเวลามากว่า 90 ปีด้วยมุมมองและทักษะที่แตกต่างกัน นิทรรศการนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ “จิตวิญญาณอันเรียบง่าย” “สัญลักษณ์แรงงานที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน” “ทิวทัศน์วิจิตรตระการตา” และ “วีรบุรุษผู้กล้าต้านโรคโควิด 19” ในรูปแบบศิลปะภาพวาดพู่กันจีน ภาพสีน้ำมัน ภาพพิมพ์ ภาพเขียนสีน้ำ และประติมากรรม เป็นต้น

วันที่ 5 และ วันที่ 12 พฤษภาคม

เดือนนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะแนะนำใ้ห้ทุกท่านได้รู้จักกับ “ลี่เซี่ย” และ “เสี่ยวหม่าน” 2 ฤดูกาล จาก 24 ฤดูกาลของจีน “ลี่เซี่ย” เป็นฤดูกาลแรกในฤดูร้อน “เสี่ยวหม่าน” แปลว่า “พืชผลเริ่มออกรวงเป็นผลเล็กๆ”

วันที่ 5-17 พฤษภาคม สัมผัสเสน่ห์และมรดกอันงดงามของมณฑลกานซู่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะพาทุกท่านไปรับชมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมณฑลกานซู ภาพจิตรกรรมฝาผนังตุนหวง ละครนาฏศิลป์คลาสสิกของจีนเรื่อง “Silk Road, Flower Rain” และอุปรากรหลงของมณฑลกานซู่สุดคลาสสิก “จองหงวนและขอทาน” เพื่อพาทุกท่านไปสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมณฑลกานซู ประเทศจีน

วันที่ 23 พฤษภาคม นิทรรศการภาพถ่ายความงามแห่งซินเจียง

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะนำเสนอนิทรรศการภาพถ่ายควมงามแห่งซินเจียง นิทรรศการที่จัดแสดงจากภาพถ่ายผ่านเลนส์ของช่างภาพ นำเสนอสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่า ลักษณะภูมิประเทศทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรมที่สวยงามและแหล่งการท่องเที่ยวอันอุดมสมบูรณ์ของเมืองคู่เชอ

 

กิจกรรมสำหรับสมาชิก

วันที่ 1-3 พฤษภาคม  กิจกรรมแฟนตัวยงสถานที่ท่องเที่ยวจีน

เพื่อให้สมาชิกของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของจีน ทางศูนย์ฯ ขอเชิญชวนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมออนไลน์ “ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน” ประเทศจีนมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งภูเขาแม่น้ำทะเลล้วนสวยงาม โดยกิจกรรมนี้ จะมีรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยว 3แห่ง ให้ทายว่าเป็นสถานที่ใด

วันที่ 17-19 พฤษภาคม  กิจกรรมแฟนตัวยงวัฒนธรรมจีน

เพื่อให้สมาชิกของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ทางศูนย์ฯ ขอเชิญชวนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมออนไลน์ “ตอบคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน” วัฒนธรรมจีนมีประวัติศาสตร์มาอย่างช้านาน วัฒนธรรมจีนมีอยู่มากมาย อาทิ ปรัชญาดั้งเดิมของจีนขงจื้อ ซื่อซูอูจิง(สี่หนังสือห้าคัมภีร์) ตัวอักษรจีน ชาจีน อุปรากรจีน อื่นๆ โดยกิจกรรมจะมีคำถามสามข้อให้ตอบคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

 

คอร์สเรียนออนไลน์

คอร์สเรียนกู่เจิงออนไลน์

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะเปิดหลักสูตรกู่เจิงออนไลน์ปี 2021 (ชั้นกลางและระดับสูง) หลักสูตรที่สองอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

เวลาเรียน 10: 00-11: 00/11: 00-12: 00 น. ทุกวันเสาร์

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะเปิดหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ปี 2021 (สำหรับผู้ใหญ่ชาวไทย ห้อง25) หลักสูตรที่สองอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

เวลาเรียน 15: 00-17: 00 น. ทุกวันเสาร์

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะเปิดหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ปี 2021 (สำหรับผู้ใหญ่ชาวไทย ห้อง21) หลักสูตรที่สองอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

เวลาเรียน 10: 00-12: 00 น. ทุกวันเสาร์

 

วิดีโอพิเศษแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน

วิดีโอพิเศษเกี่ยวกับการวาดภาพ การเขียนพู่กันและการทำอาหาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน

    เพื่อให้ชาวไทยรู้จักการเขียนพู่กันจีนและอาหารจีนต้นตำรับมากขึ้น ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในการถ่ายทำวิดีโอพิเศษเกี่ยวกับการวาดภาพ การเขียนพู่กันและการทำอาหาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน

เว็บไซด์ส่วนข่าวสารประเทศจีน

วันที่ 15 พฤษภาคม

กายกรรม “ราชสีห์ถลาสู่เมฆา”

“ราชสีห์ถลาสู่เมฆา” การแสดงกายกรรมผาดโผนอันยอดเยี่ยม ตัวแทนประเทศจีนไปคว้ารางวัล (สุวรรณราชสีห์) รางวัลระดับโลก