🚫 งด 🚫 การจัดกิจกรรม

🪧🪧ทางเราขอแจ้ง 🚫 งด 🚫 การจัดกิจกรรม “วันไท้เก๊กโลก” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 เม.ย. 09:00-10:00 น. ที่สวนลุมพินี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 🙏🙏

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย