วันที่ 1 กรกฎาคม นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน

วันที่ 1 กรกฎาคม นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่า ต้องสืบทอดและเผยแพร่เจตจำนงอันยิ่งใหญ่ของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ขอบคุณวิดีโอจาก China Face

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย