นิทรรศการออนไลน์ “งามสง่าหูเซียง วรรณกรรมสู้โรค”

ผลงานธีมต้านไวรัสจากศิลปินไทย-จีน ซึ่งมีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลหูหนานเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ และมีสมาคมวิญญูชนไทย-จีนเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ แสดงให้ถึงภาพมาตรการป้องกันไวรัส ความสนิทสนมดุจพี่น้องระหว่างจีน-ไทย และการใช้จิตวิญญาณทางศิลปะต่อสู้โรคระบาดของศิลปินจีน-ไทย
.
ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นผลงานชั้นยอดที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อส่งต่อความรัก พลังใจ และความหวังสู่ผู้คนทั่วโลก

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย