วิดีโอห้องเรียนรำไทเก๊กออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เตรียมพบกับชุดวิดีโอห้องเรียนรำไทเก๊กออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ มาชมไปพร้อมๆกันนะคะ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย