พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนตาม “หลักสูตรทางลัดสู่ภาษาจีน”

มกราคมศูนย์วัฒนธรรมจีนและสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ได้ร่วมมือจัดการอบรมภาษาจีนสำหรับผู้เรียนจากสถาบันพระปกเกล้าและสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยรุ่นที่1 พลเอกวิชิตยาทิพย์รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ดร.เทพรักษ์เหลืองสุวรรณท่านฉินยู่เซินที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนท่านเถียนซั่นถิ่งรองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจีนเข้าร่วมพิธีเปิดงานและกล่าวคำยินดี

พลเอกวิชิตยาทิพย์ได้กล่าวปราศรัย

พลเอกวิชิตยาทิพย์ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจของประเทศจีนนั้นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลมากขึ้นอีกทั้งภาษาจีนยิ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกดังนั้นสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์และศูนย์วัฒนธรรมจีนได้ร่วมมือกันจัดอบรม “หลักสูตรทางลัดสู่ภาษาจีน”โดยจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของรัฐบาลไทยและองค์กรสื่อมวลชนที่มีความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพิ่มมากและเพื่อให้คนไทยเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น ท่านฉินยู่เซินได้กล่าวชื่นชมผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนแม้มีเวลาจำกัดและได้ให้ข้อคิดกับผู้เรียนว่า “คุณค่าของการเรียนรู้อยู่ที่การนำไปประยุกต์ใช้ การทบทวนจะช่วยให้เราได้รับความรุ้ใหม่”เพื่อเป็นกำลังใจกับและหวังว่าผู้เรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพการงานและสร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

แขกผู้มีเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

พิธีจบการศึกษา

ตัวแทนผู้เรียนจากสถาบันพระปกเกล้าและสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยได้กล่าวความประทับใจของตนโดยใช้ภาษาจีนและได้ร้องเพลง “มิตรภาพยิ่งยืนนาน” พร้อมกันประสบการณ์การเรียนที่ได้รับจากการเรียนภาษาจีน

ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้มีจำนวนทั้งหมด 28 คน จากสถาบันพระปกเกล้า “หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ”, “ทูเดย์นิวส์”, “หนังสือพิมพ์แนวหน้า”, “ทูเดย์โพสต์”และโทรทัศน์ช่อง8 โดยได้อบรมอบรมภาษาจีนที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนเป็นเวลา 4 เดือน

แขกผู้มีเกียรติไทยจีนและนักเรียนถ่ายภาพร่วมกัน

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย