การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวาดภาพพู่กันจีนของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวาดภาพพู่กัน

วันที่ 12 ธันวาคม ได้มีการเปิดอบรมวาดภาพพู่กีนจีนขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯมีนักเรียนมากกว่า 30คนเข้าร่วม หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับต้น แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะเรียนทั้งหมด 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงอาจารย์คุณเจิ้งเยี่ยนเยี่ยนเป็นผู้สอนประจำหลักสูตรนี้ซึ่งจะเน้นการสอนวาดภาพดอกไม้เป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน

การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวาดภาพพู่กันจีนของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

อาจารย์เจิ้งเยี่ยนเยี่ยนให้คำแนะนำผลงานของผู้เรียน

ภาพบรรยากาศห้องเรียน

ศาสตราจารย์เจิ้งเยี่ยนเยี่ยนเป็นจิตรกรหญิงที่มีชื่อเสียง เคยไปเป็นวิทยากรบรรยายที่มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท-รวิโรฒ และอื่นๆกว่า 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ผลงานศิลปะของท่านมีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัว ได้รับการเก็บรักษาตามสมุดภาพ พจนาณุกรมด้านศิลปะประเภทต่างๆได้รับความชื่นชอบจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระบรมวงศานุวงศ์

ตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 เป็นต้นมา ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯได้เปิดสอนในหลักสูตร ภาษาจีน กู่เจิง พู่กันจีน การทำอาหารจีน ระบำจีน มวยไทเก๊กและมวยจีนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ดึงดูดผู้คนที่มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมจีนจำนวนมากมาศึกษาเรียนรู้ และได้กลายเป็นสถานที่ที่เป็นตัวเลือกแรกของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมจีนอีกด้วย

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย