มารู้จักหน้ากากงิ้วหรือหน้ากากงิ้วจีนกันเถอะ (脸谱)

งิ้วหรือภาษาจีนเรียกว่า (脸谱 liăn pŭ) คือศิลปะการแสดงชนิดหนึ่ง ที่นำเอาเหตุการบ้านเมือง ลัทธิความเชื่อหรือพงศาวดารสำคัญต่าง ๆ มาแสดงเป็นละครสั้น ๆ ด้วยการร้องและรำ ผู้เล่นงิ้วต้องแต่งองค์ทรงเครื่องจำแลงกายเป็นตัวละครต่างๆ ด้วยสีสันจัดจ้านฉูดฉาดเพื่อเรียกความสนใจจากผู้ชม แต่ส่วนที่เน้นและสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจำแนกแยกตัวละครให้เห็นเด่นชัด คือส่วนของใบหน้างิ้ว
.
ใบหน้างิ้วแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะ แบ่งลักษณะนิสัยของตัวละครด้วยสี
红色 สีแดง หมายถึง ความจงรักภักดีซื่อสัตย์และกล้าหาญ เช่น กวนอู
黑色 สีดำ หมายถึง ความฉลาดเฉลียว และ ซื่อตรงมากๆ เช่น เปาบุ้นจิ้น
蓝色 สีน้ำเงิน หมายถึง คนที่แข็งกร้าว และเจ้าเล่ห์แสนกล
绿色 สีเขียว หมายถึง ผู้กล้าเป็นวีรบุรุษ ลักษณะคนที่มีความหนักแน่น
黄色 สีเหลือง หมายถึง คนที่มีอารมณ์รุนแรง
白色 สีขาว โดยสีขาว มักจะหมายถึงคนชั่วร้าย ทรยศหักหลัง และขี้ระแวง เช่น โจโฉ
.
ขอบคุณแหล่งที่มา People’s Daily

หน้ากากงิ้วหรือหน้ากากงิ้วจีน (脸谱)

มารู้จักหน้ากากงิ้วหรือหน้ากากงิ้วจีนกันเถอะ (脸谱).งิ้วหรือภาษาจีนเรียกว่า (脸谱 liăn pŭ) คือศิลปะการแสดงชนิดหนึ่ง ที่นำเอาเหตุการบ้านเมือง ลัทธิความเชื่อหรือพงศาวดารสำคัญต่าง ๆ มาแสดงเป็นละครสั้น ๆ ด้วยการร้องและรำ ผู้เล่นงิ้วต้องแต่งองค์ทรงเครื่องจำแลงกายเป็นตัวละครต่างๆ ด้วยสีสันจัดจ้านฉูดฉาดเพื่อเรียกความสนใจจากผู้ชม แต่ส่วนที่เน้นและสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจำแนกแยกตัวละครให้เห็นเด่นชัด คือส่วนของใบหน้างิ้ว. ใบหน้างิ้วแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะ แบ่งลักษณะนิสัยของตัวละครด้วยสี红色 สีแดง หมายถึง ความจงรักภักดีซื่อสัตย์และกล้าหาญ เช่น กวนอู黑色 สีดำ หมายถึง ความฉลาดเฉลียว และ ซื่อตรงมากๆ เช่น เปาบุ้นจิ้น蓝色 สีน้ำเงิน หมายถึง คนที่แข็งกร้าว และเจ้าเล่ห์แสนกล 绿色 สีเขียว หมายถึง ผู้กล้าเป็นวีรบุรุษ ลักษณะคนที่มีความหนักแน่น黄色 สีเหลือง หมายถึง คนที่มีอารมณ์รุนแรง白色 สีขาว โดยสีขาว มักจะหมายถึงคนชั่วร้าย ทรยศหักหลัง และขี้ระแวง เช่น โจโฉ.ขอบคุณแหล่งที่มา People's Daily.#Jingju

โพสต์โดย China Cultural Center in Bangkok เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2020
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย