ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงานสัมผัสวัฒนธรรมให้แก่ วงการเมือง วงการนักธุรกิจ และสถาบันการศึกษา

วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนได้จัดกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีนทั้งหมด 3 รอบ แก่ สถาบันการศึกษา วงการเมืองและวงการนักธุรกิจกว่า 200 คน ที่มาจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสาขากรุงเทพ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนได้มากยิ่งขึ้น

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสาขากรุงเทพได้เข้าเยือน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ เพื่อร่วมพิธีเปิด “นัดพบบนเส้นทางสายไหม—2017 ความทรงจำแห่งเส้นทางสายไหมบนทุ่งหญ้า” บริษัทเต้าเชียงชุนปักกิ่งที่มีชื่อสียงด้านขนมพื้นเมืองของจีนก็ได้มาร่วมงานและได้จัดเตรียมขนมดั้งเดิมหลากหลายชนิดจากปักกิ่งเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลอง ต่อจากนั้น ผู้ร่วมงานได้ไปได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนพู่กันจีนและเครื่องดนตรีกู่เจิง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่2 นับตั้งแต่ปี 2016 ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสาขากรุงเทพได้จัดนักเรียนมาศึกษาที่นี่ และกิจกรรมทั้งสองครั้งก็ได้รวบรวมบุคคลสำคัญๆจากวงการเมืองวงการธุรกิจและสถาบันการศึกษา ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้ร่วมงานชมสารคดีจีนเรื่อง อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห ที่โรงละครของศูนย์วัฒนธรรมจีนและทำให้ผู้เข้าชมได้ทำความรู้จักกับอารยธรรมจีนที่เกิดมาจากแม่น้ำฮวงโหที่เปรียบเสมือนแม่น้ำที่ให้กำเนิดอารยธรรมของจีน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรมจีนได้เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กว่า100 คน มาร่วมกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเปิดสถานทูตจีน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน หลัน ซู่หง ได้กล่าวคำต้อนรับและแสดงการต้อนรับคณาจารย์นักศึกษาอย่างอบอุ่นและในกิจกรรมครั้งนี้ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนได้จัดเตรียมกิจกรรมมากมายไว้แก่ผู้เข้าร่วม ผู้ร่วมงานได้ชมสารคดีจีนเรื่อง “ประเทศจีนปี 2016”และชมการแสดงกังฟูวัดเส้าหลินที่โรงละครของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน จากนั้นก็ได้แบ่งกลุ่มเพื่อเข้าชมนิทรรศการ “นัดพพบบนเส้นทางสายไหม—2017 ความทรงจำแห่งเส้นทางสายไหมบนทุ่งหญ้า” ลิ้มลองขนมพื้นเมืองจีนจากบริษัทเต้าเชียงชุมปักกิ่ง เข้าชมห้องสมุด และร่วมกิจกรรมการเรียนดนตรีกู่เจิง พู่กันจีนและมวยไทเก๊ก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กว่า 30 คน เข้าเยือนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเพื่อร่วมกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน ผู้ร่วมงานได้เข้าชมห้องสมุด ชมสารคดีเรื่อง “ประเทศจีนปี 2016”และเข้าร่วมการเรียนเครื่องดนครีกู่เจิงและการวาดภาพพู่กันจีน นี่เป็นครั้งแรกของนักเรียนส่วนใหญ่ในการเรียนหลักสูตรเหล่านี้ ผู้เรียนได้เห็นอาจารย์ผู้สอนใช้เพียงนิวสัมผัสกู่เจิงเบาๆแต่กลับมีเสียงที่ไพเราะและน่าฟัง ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น วิธีการจับพู่กันก็ทำก็ได้ดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนไม่น้อยทำให้ผู้เรียนไม่รอช้าในการที่จะทดลองเขียนด้วยตัวเอง ภายใต้คำชี้แนะจากอาจารย์ผู้เรียนสามารถวาดภาพดอกเหมยที่เป็นภาพวาดพู่กันจีนภาพแรกของชีวิตได้อย่างสวยงาม

ทุกครั้งที่กิจกรรมจบสิ้นลง ผู้เรียนต่างรู้สึกว่ากิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีนสนุกและน่าสนใจทำให้พวกเขาเข้าใจและรู้จักวัฒนธรรมจีนได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันพวกเขาได้แสดงความขอบคุณกับศูนย์วัฒนธรรมจีน และหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้บ่อยๆ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย