นิทรรศการภาพมงคลตรุษจีน丨Part 1 ประเพณีอันดีงาม (เรื่องราวจีนดั้งเดิม)

นิทรรศการภาพมงคลตรุษจีน丨Part 1 ประเพณีอันดีงาม (เรื่องราวจีนดั้งเดิม)

ภาพมงคลตรุษจีน หรือ เหนียนฮว่า เป็นศิลปะการวาดภาพแขนงหนึ่งของจีน เป็นรูปแบบศิลปะที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวในประเทศจีน และเป็นศิลปะพื้นบ้านของจีนที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ทั้งนี้ภาพมงคลดังกล่าวเป็นการสะท้อนสิ่งที่ได้พบได้เห็น โดยชาวจีนเชื่อว่าการติดภาพมงคลเช่นนี้ จะช่วยให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงเป็นศิลปะที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมชื่นชอบ ผู้คนนิยมติดประดับภาพมงคลนี้เมื่อถึงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อประดับตกแต่ง เสริมสร้างบรรยากาศ รวมทั้งมีนัยถึงการอวยพรปีใหม่และความรื่นเริงเป็นสิริมงคล

ผลงานภาพมงคลตรุษจีนที่จัดแสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ สะท้อนถึงความงามแห่งวัฒนธรรมจีนในหลายมิติ เช่น การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของจีน วัฒนธรรมดั้งเดิม ทิวทัศน์ชนบท และการฟื้นฟูชนบท เพื่อแบ่งปันวัฒนธรรมที่มีลักษณะพิเศษของจีนกับผู้คนทั่วทุกมุมโลก โดยใช้ภาพมงคลตรุษจีนเป็นสื่อกลาง

Part 1  ประเพณีอันดีงาม (เรื่องราวจีนดั้งเดิม)

01 A Mass of Blossom by Zhang Dan

Part 1  ประเพณีอันดีงาม (เรื่องราวจีนดั้งเดิม)

   The painting depicts the courtyard in a summer afternoon, where flowers are in full bloom and birds are perched on bushes, which is a peaceful and tranquil scene.

02 Our Well-off Life by Gong Cai Juan

02 Our Well-off Life by Gong Cai Juan

The work depicts the Lantern Festival, people eating glutinous rice balls, watching dragon lanterns, string lanterns, dancing lions, hanging lanterns of the zodiac on the trees, and appreciating folk performances such as stilts and boats on the lake.

03 Reunion

03 Reunion

The work depicts the scenes of adults and children making dumplings, cooking dumplings and eating dumplings together, symbolizing reunion.

04 Happy Year of Well-off Life by Liu Laibang

Happy Year of Well-off Life by Liu Laibang

The work are dominated by traditional national costumes and colorful elements, depicting a dynamic rice shopping scene during the New Year.

05 Celebrate the Spring Festival

The work shows the author’s traditional childhood memories, such as cockfighting, hide-and-seek, kite flying and other games played at home, which are deeply left in people’s minds.

06 Hard-working Huayao Girls by Kun Peng

Hard-working Huayao Girls by Kun Peng

The theme of the work is Huayao ethnic group, which reproduces the traditional life scene of hardworking Huayao girls doing farm work.

07 More than Every Year

The work consists of lotus and carp, which is a typical Chinese traditional auspicious pattern, and is used to convey the meaning of wealth and congratulations.

08 Family Heirloom by Hu Guangkui

Family Heirloom by Hu Guangkui

The work depicts the characters embroidering the words “virtue” and “love”, showing harmonious and happy families with kitten, chickens, red plum blossom bottles, blessings and other contents.

09 Persevere in faith and work hard, Do not forget your original aspiration and make achievement by Geng Yawen

Every word in the work is a small picture, depicting the important events since the founding of the People’s Republic of China. From a distance, the text content are “Persevere in faith, work hard, and Do not forget your original aspiration, and you can make a difference.”

10 More than Every Year by Zheng Chengshuang

The work uses paper-cut couplets, goldfish and carp, flowers and fruits and other elements to depict the lively scene of farmers going to the market to buy new year’s goods.

ขอขอบคุณ: แพลตฟอร์มคลาวด์เผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย