ตอนที่ 5 เทคนิคการนวดกดจุด การดูแลรักษาดวงตา

👁อาการเมื่อยล้าของดวงตา ปวดตา ตาแห้ง และการมองเห็นลดลงหลังจากทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพนักงานออฟฟิศอย่างร้ายแรง การนวดกดจุดทั้ง 4 ขั้นตอนตามที่แนะนำในวิดีโอนี้ จะสามารถช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตในดวงตา และบรรเทาความเมื่อยล้าของดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ🏋️‍♀️🏋️‍♀️

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย