ถ้ำผาหลงเหมิน | 龙门石窟

旅游风景

TOURIST  LANDSCAPE

旅游基本概念

ถ้ำผาหลงเหมิน
龙门石窟

หลงเหมินคูสือ หรือถ้ำหินประตูมังกร ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนานของจีน แต่เดิมในอดีตกาลลั่วหยางคือ นครหลวงของจีน มีราชวงศ์ต่างๆผลัดกันขึ้นปกครอง 10 กว่าราชวงศ์ ทำเลตรงนี้ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกเป็นภูเขา มีแม่น้ำอี๋สุ่ยไหลผ่านตรงกลาง มองดูเหมือนประตูที่มีมังกรโลดแล่นขนาบอยู่ จึงได้ชื่อว่า ‘หลงเหมิน’ ซึ่งมีความหมายว่า ‘ประตูมังกร’

ถ้ำมีความยาวจากทิศเหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร จัดเป็น 1 ใน 3 แหล่งปฏิมากรรมโบราณที่ประกอบด้วย ถ้ำผาม่อเกาคู ถ้ำผาหลงเหมิน และถ้ำผาหยุนกัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน 

ถ้ำผาหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี เริ่มก่อสร้างในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ ค.ศ. 494 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และ ต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปีจนถึงยุคราชวงค์ถังและซ่ง

ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงพุทธเจดีย์ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุดคือ 17 เมตร และองค์เล็กสุดสูงเพียงแค่ 2 ซ.ม.

จุดที่เป็นไฮไลต์สำคัญของที่นี่อยู่บริเวณ ‘อารามเฟิ่งเซียน’ ซึ่งตั้งอยู่บนผาสูง 40 เมตร มีพระพุทธรูปองค์ประธานนามว่า ‘พระโพธิสัตว์ไวโรจนะ’ สูง 17.14 เมตร ความโดดเด่นอยู่ที่ดวงตาที่ดูเหมือนว่า ไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนดวงตานั้นก็ยังคงมองเห็นอยู่ ซึ่งพระประธานองค์นี้เชื่อว่าแกะสลักเป็นรูปพระพักตร์ของ ‘พระนางบูเช็กเทียน’ จักรพรรดินี (ฮ่องเต้หญิง) องค์แรกและองค์เดียวที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีน

ถ้ำผาหลงเหมินขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นถ้ำหิน 1 ใน 3 ถ้ำใหญ่ ที่มีการแกะสลักของจีน

🕒 เวลาเปิดทำการ : 07.30 – 18.30
💸 ค่าเข้าชม : 90 หยวน
🚍 การเดินทาง : จากสถานีรถ (洛阳站) ขึ้นรถบัส หมายเลข 81/K81 ลงที่สถานีถ้ำผาหลงเหมิน  (龙门石窟站) ประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทาง 18 กิโลเมตร หรือจะนั่งแท็กซี่ไปก็สะดวกค่ะ

图片来源:https://bit.ly/2WZZMxV

请关注我们的微信、facebook、Line
和网站以浏览更多信息
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่…
https://www.facebook.com/cccbkk/
https://cccbkk.org/zh-cn/

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย