摄影展“泰华外交45年的有益和善意”

📣📣📣 ชิงเงินรางวัลสูงสุด 1 หมื่นบาท ❗️❗️❗️
📍📍 ขอเชิญร่วมส่งภาพเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย “เกื้อกูลผูกไมตรี สานสัมพันธ์ 45 ปี การทูตไทย-จีน”

✅ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย และสำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ ร่วมกันจัดนิทรรศการภาพถ่าย “เกื้อกูลผูกไมตรี สานสัมพันธ์ 45 ปี การทูตไทย-จีน”

✅ สะท้อนให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในหลายมิติอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของไทย-จีน อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษากีฬา สาธารณสุข ฯลฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดมิตรภาพแสนพิเศษที่ผูกพันดั่งพี่น้องของประชาชนทั้งสองประเทศ

✅ กิจกรรมนี้จะเปิดรับผลงานจากสื่อมวลชนไทย-จีน ตลอดจนทุกภาคส่วนของไทย จากนั้นจะคัดเลือกภาพถ่ายจำนวน 100 ภาพ เพื่อนำไปจัดแสดงที่ห้องนิทรรศการของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ รวมถึงช่องทางโซเชียลต่าง ๆ ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ และสื่อสำคัญต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1️⃣ หัวข้อกิจกรรม:
นิทรรศการภาพถ่าย “เกื้อกูลผูกไมตรี สานสัมพันธ์ 45 ปี การทูตไทย-จีน”

2️⃣ ระยะเวลาส่งผลงาน:
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ระยะเวลาจัดกิจกรรม:
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

3️⃣ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม:
หน่วยงานสนับสนุน:
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

หน่วยงานเจ้าภาพ:
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์
สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย
สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ

4️⃣ คุณสมบัติผู้เข้าร่วม:
สื่อมวลชนไทย-จีน หน่วยงานไทย สมาคมหน่วยงานพันธมิตร เพื่อนมิตรจากวงการต่าง ๆ วิสาหกิจจีน ชาวจีนโพ้นทะเล นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

5️⃣ หลักเกณฑ์:
5.1 ภาพถ่ายต้องมีความคมชัด ไม่จำกัดว่าจะเป็นภาพสี หรือภาพขาวดำ เน้นความเป็นจริง สอดคล้องกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน
5.2 ห้ามดาวน์โหลดภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมการคัดเลือก สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม เช่นให้ความชัดเจนของภาพถ่ายและแสงให้สมบูรณ์ขึ้น แต่ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเพื่อบิดเบือนเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระหลักของภาพถ่ายผิดไปจากความเป็นจริง
5.3 สามารถส่งผลงานในรูปแบบบุคคลเดี่ยวหรือในนามของหน่วยงาน ต้องระบุเวลา สถานที่ถ่ายภาพ แนะนำบุคคลสำคัญในภาพ ชื่อ-นามสกุลผู้ถ่ายภาพ มีหัวข้อประกอบ และคำอธิบายคร่าว ๆ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ กรุณาแจ้งอีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่แท้จริง
5.4 ส่งผลงานทางอีเมล ไฟล์ภาพต้องเป็น JPG หรือ JPEG
5.5 ผู้ส่งภาพเข้าร่วม 1 ท่าน สามารถส่งภาพเดี่ยวหรือภาพชุด แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
5.6 ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือก ทางทีมงานจะไม่ส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
5.7 ถ้าผลงานของผู้เข้าร่วมได้รับเลือกแล้ว หน่วยงานเจ้าภาพจะมีสิทธิในการเผยแพร่ผลงานของท่าน และมีสิทธิในการเก็บรักษาไว้เผยแพร่ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ (เช่น บอร์ดแสดงผลงาน ภาพในหนังสือ โปสเตอร์ ฯลฯ) หรือนำไปลงข่าวในสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
5.8 ปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น ลิขสิทธิ์ผลงาน สิทธิการถ่ายภาพบุคคล สิทธิในชื่อเสียง ฯลฯ ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องรับผิดชอบเอง ทางหน่วยงานเจ้าภาพจะไม่รับผิดชอบหากผลงานของผู้เข้าร่วมเกิดข้อพิพาททางกฎหมายต่าง ๆ เช่น สิทธิการถ่ายภาพบุคคล สิทธิในชื่อเสียง สิทธิความเป็นส่วนตัว ลิขสิทธิ์ผลงาน ฯลฯ
5.9 หลังจากส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม ถือว่าผู้เข้าร่วมเห็นด้วยและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว
5.10 หน่วยงานเจ้าภาพขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ทุกประการ

6️⃣ รางวัล
รางวัลที่ 1: จำนวน 1 คน รางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2: จำนวน 2 คน รางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3: จำนวน 3 คน รางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลดีเด่น: จำนวน 10 คน รางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย: ไม่จำกัดจำนวน เกียรติบัตร

7️⃣ ช่องทางการส่งผลงาน:
ส่งผลงานทางอีเมล: cccinbkk1@gmail.com

เบอร์ติดต่อ:
02-246-1666,083-072-7352

เวลาสอบถาม:
วันจันทร์– ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 17.30 น.

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

曼谷中国文化中心是中国文化和旅游部派驻泰国曼谷的官方机构,以介绍中泰文化,促进两国文化交流为目的,面向泰国公众不间断开展文化活动,提供教学培训和信息服务。