อำเภอฝูก้ง มณฑลยูนนาน

อำเภอฝูก้งตั้งอยู่ระหว่างช่องเขาแกรนแคนยอนแม่น้ำนู่เจียงและภูเขาเกาหลี่กงในมณฑลยูนนาน พื้นที่บริเวณนี้มีกลุ่มชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่อย่างหลากหลาย เช่น ชนเผ่าซู่ซู่และชนเผ่านู่ เป็นต้น อำเภอฝูก้งมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ศิลปหัตถกรรมการผลิตเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมเช่น ลวดลาย รูปแบบ สี วิธีการเย็บ นั้นเต็มไปด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยอัดแน่นไปด้วยลักษณะเฉพาะของภูมิภาคที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์🇨🇳

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย