งานแถลงข่าว

🇨🇳🇹🇭งานแถลงข่าวนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์จีน-ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน
.
🏙เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายกู้หงซิง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯเข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์จีน-ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน ณ ประตูสุขสุวรรณศาลา เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม
.
🇹🇭🇨🇳เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของกรมสมเด็จพระเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรมและไอคอนสยามได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการ “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์จีน-ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” ขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและไทยให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ซึ่งในงานนี้ได้นำภาพยนตร์จีน หนังสือ นิทรรศการ อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวและอื่นๆ มากมาย จัดในระหว่างวันที่ 2 -7 เมษายน 2564 ณ ประตูสุขสุวรรณศาลา เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม 🏞🏙✈️

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย