วิดีโอไฮไลท์ | ฤดูกาลส่งเสริม #การท่องเที่ยวน้ำแข็งและหิมะ ทางตอนเหนือของจีนปี 2024

วิดีโอไฮไลท์ | ฤดูกาลส่งเสริม #การท่องเที่ยวน้ำแข็งและหิมะ ทางตอนเหนือของจีนปี 2024

ฤดูกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำแข็งและหิมะทางตอนเหนือของจีนปี 2024 มุ่งเน้นไปที่หัวข้อ “สร้างฝันแห่งน้ำแข็งและหิมะสู่อนาคต” โดยมีเป้าหมายที่จะปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนา “สภาพแวดล้อมที่มีน้ำแข็งและมีหิมะตก คือภูเขาทองภูเขาเงิน” ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้าน #ทรัพยากรน้ำแข็งและหิมะ ของจีนอย่างเต็มที่ ใช้ทรัพยากร “หนาวเย็น” จากน้ำแข็งและหิมะผลักดันเศรษฐกิจ “ร้อนแรง” ในมิติของ #การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เอื้อต่อเส้นทาง #การพัฒนาสีเขียว และการพัฒนาคุณภาพสูง ส่งเสริม #การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำแข็งและหิมะที่มีเอกลักษณ์ของจีน

ติดตาม “#ศูนย์วัฒนธรรมจีน” ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย