ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมณฑลชิงไห่

🌌สวัสดียามเย็นแอดมินจะพาไปชมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมณฑลชิงไห่กันนะคร่า
.
มณฑลชิงไห่ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดอารยธรรมของชนชาติจีน เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำฮวงโห แม่น้ำแยงซี และแม่น้ำล้านช้าง ที่นี่กลุ่มชนเผ่ามากมายอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง รวมทั้งสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอย่างมีสีสัน🏞️
.
🌳🌳วิดีโอนี้ทุกท่านจะได้พบ“ศิลปะถังข่าเร่อก้ง” จากมณฑลชิงไห่ “ศิลปะผ้าปักลายขด” จากอำเภอปกครองตนเองชนเผ่าถู่ ศิลปะผ้าปักลายนูนที่มีประวัติยาวนานกว่า 600ปี รวมทั้งเครื่องเงินเครื่องทองแดง และเทคนิคการปิดทองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศจีน

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมณฑลชิงไห่

🌌สวัสดียามเย็นแอดมินจะพาไปชมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมณฑลชิงไห่กันนะคร่า. มณฑลชิงไห่ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดอารยธรรมของชนชาติจีน เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำฮวงโห แม่น้ำแยงซี และแม่น้ำล้านช้าง ที่นี่กลุ่มชนเผ่ามากมายอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง รวมทั้งสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอย่างมีสีสัน🏞️.🌳🌳วิดีโอนี้ทุกท่านจะได้พบ“ศิลปะถังข่าเร่อก้ง” จากมณฑลชิงไห่ “ศิลปะผ้าปักลายขด” จากอำเภอปกครองตนเองชนเผ่าถู่ ศิลปะผ้าปักลายนูนที่มีประวัติยาวนานกว่า 600ปี รวมทั้งเครื่องเงินเครื่องทองแดง และเทคนิคการปิดทองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศจีน.#Visitingchinaonline#Qinghai

โพสต์โดย China Cultural Center in Bangkok เมื่อ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย