การอ่านเพื่อบรรลุความเป็นตัวเองที่สวยงามที่สุด

📚การอ่านเพื่อบรรลุความเป็นตัวเองที่สวยงามที่สุด สัมผัสเสน่ห์จิงหลิงและกลิ่นหอมของหนังสือทาง “ออนไลน์”
.
📖วันที่ 23 เมษายน วันอ่านหนังสือโลก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองนานจิง ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ชาวไทยร่วมสนุกกับการอ่าน “ออนไลน์” ไปกับเมืองหนานจิงแห่งนี้
.
🇨🇳นานจิงหรือมีอีกชื่อเรียกว่าจินหลิง เป็นเมืองที่มีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 เป็นหนึ่งใน “เมืองหลวงโบราณสี่แห่ง” ร่วมกับฉางอาน ลั่วหยางและเยียนจิง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2019 หนานจิงได้รับเลือกให้เป็น “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” ขององค์การยูเนสโกและกลายเป็น “เมืองหลวงแห่งวรรณกรรม” ของโลกแห่งแรกในประเทศจีน เมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.2021 พิธีเปิดการประชุม China Digital Reading Conference ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่หางโจว หนานจิงได้รับรางวัล ” 10 อันดับเมืองแห่งการอ่านหนังสือดิจิทัลในประเทศจีน” อีกครั้ง เรามาทำความรู้จักกับเมืองนานจิง เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมของโลกไปจนถึงเมืองหลวงแห่งวรรณกรรมของโลกกันเถอะ
.
📒การอ่านเพื่อบรรลุความเป็นตัวเองที่สวยงามที่สุด มาเริ่มเส้นทางการอ่านของเมืองหลวงแห่งวรรณกรรมด้วยกันเถอะ! เดินเข้าไปในร้านหนังสือและทำจิตใจให้สงบ อ่านหนังสือเล่มโปรดและทำสมาธิ ค่อยๆ เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาทางวิชาการของคุณและเพลิดเพลินไปกับ “บทสนทนา” ข้ามมิติกับเมืองหนานจิงอันแสนสุดพิเศษด้วยกันเถอะ ~!
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย