สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นตัวแทนรับมอบของบริจาค

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นตัวแทนรับมอบของบริจาคเวชภัณฑ์จาก www.Trip.com บริษัทนำเที่ยวออนไลน์อันดับหนึ่งของจีน และ Renai โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อส่งมอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุขของไทย

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย