จากอดีตสู่ปัจจุบัน นิทรรศการกี่เพ้าเซี่ยงไฮ้ จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

วันที่ 8 มีนาคม โดยมีสำนักวัฒนธรรมวิทยุและโทรทัศน์แห่งเซี่ยงไฮ้ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เป็นผู้จัดงาน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เซี่ยงไฮ้เป็นออแกไนเซอร์ ได้จัดงานพิธีเปิดตรุษจีน 2016 จากอดีตสู่ปัจจุบัน นิทรรศการกี่เพ้าเซี่ยงไฮ้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

งานแสดงนิทรรศการครั้งนี้จัดสไตล์ของชุดกี่เพ้า 4 ยุคสมัยที่แตกต่างกัน รายการที่จัดแสดงได้แก่ ชุดกี่เพ้าในยุคสมัยหมินกั๊วจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เซี่ยงไฮ้และชุดกี่เพ้าจากบริษัทชื่อดังที่ทำชุดกี่เพ้าโดยเฉพาะของเซี่ยงไฮ้ 5 บริษัท จำนวนทั้งหมด 37 ชุด ในขณะเดียวกันมีภาพถ่ายเก่า ภาพปฏิทินเก่าพร้อมคำอธิบายวิวัฒนาการพัฒนาการของชุดกี่เพ้า มีภาพประกอบพร้อมข้อความของการทำเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุดกี่เพ้าเซี่ยงไฮ้ที่มีจุดเด่นซึ่งผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตก สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการพัฒนาการของชุดกี่เพ้าเซี่ยงไฮ้

วันที่ 8 มีนาคม วันเปิดนิทรรศการกี่เพ้าเซี่ยงไฮ้ได้ตรงกับวันเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ที่จัดโดยสถานฑูตจีน ซึ่งจัดขึ้นที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้มีตัวแทนผู้หญิงในประเทศไทยจำนวน 300 กว่าคนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการอย่างมีความสุข

จากอดีตสู่ปัจจุบัน นิทรรศการกี่เพ้าเซี่ยงไฮ้ได้จัดต่อเนื่องถึงวันที่ 18 มีนาคม

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย