หมู่บ้านฉือเจวี๋ยหลิน เมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต

หมู่บ้านฉือเจวี๋ยหลิน เมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต

หมู่บ้านฉือเจวี๋ยหลิน แต่เดิมเป็นหมู่บ้านยากจนแบบทั่วไปในเมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบตประเทศจีน ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่คือการทำเกษตรแบบดั้งเดิม รายได้ของเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ในระดับต่ำ ชาวบ้านโดยทั่วไปมีระดับการศึกษาที่ไม่สูงนัก และความตระหนักในการริเริ่มเพื่อกำจัดความยากจนยังไม่แข็งแกร่งพอ ในปีค.ศ. 2012 บริษัทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยวี่ซ่างเหอเหม่ยได้ตั้งรกรากขึ้นที่นี่ โดยมีละครมหากาพย์ขนาดใหญ่ของวัฒนธรรมทิเบต"องค์หญิงเหวินเฉิง" เป็นโครงการหลักของรูปแบบ "ศิลปะการแสดงการท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน" รูปแบบใหม่ นับตั้งแต่เริ่มโครงการ "องค์หญิงเหวินเฉิง" ในปีค.ศ. 2013 บริษัทยวี่ซ่างเหอเหม่ยได้สนับสนุนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแสดงและการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการขจัดความยากจนของพวกเขา จาก "การจ้างงานอิสระ" เป็น "ผู้ประกอบการอิสระ"
นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานแล้ว โครงการยังจัดหางานให้กับเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งร้อยงาน การดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ทำให้รายได้ต่อปีของชาวบ้านเพิ่มขึ้นจาก 5,500 หยวนในปีค.ศ. 2012 เป็น 20,000 กว่าหยวนในปีค.ศ. 2018 ภายหลังจาก 7 ปีของการทำงานหนัก โครงการ "องค์หญิงเหวินเฉิง" ได้บุกเบิกการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของหมู่บ้านฉือเจวี๋ยหลิน และตระหนักถึงการพัฒนาแบบบูรณาการของ "การขจัดความยากจน การเสริมสร้างภูมิปัญญาและปณิธาน"
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย