เส้นทางสายไหม เป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์

เส้นทางสายไหม เป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ที่ของตะวันออกและตะวันตกอันทรงคุณค่า ในยุคที่รุ่งเรือง คาราวานพ่อค้าผู้กล้าได้ออกเดินทางจากนครฉางอัน เมืองหลวงของจีนในอดีต ข้ามผ่านระเบียงเหอซีและเทือกเขาฉงไปสู่ทวีปยุโรป เส้นทางสายไหมในมณฑลกานซู่มีความยาวกว่า 1,600 กิโลเมตร เป็นสัดส่วนเกือบหนึ่งในสี่ของเส้นทางสายไหมทั้งสาย มณฑลกานซู่ซึ่งเป็นแหล่งรวมมรดกล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และมีลักษณะภูมิประเทศอันหลากหลาย ได้รับการขนานนามว่าเป็นช่วงเส้นทางทองคำแห่งเส้นทางสายไหม

#GoldenRord
#ccinbkk
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย