วัคซีนซิโนแวค

วัคซีนซิโนแวคล็อต 3 มาแล้ว
เมื่อวันที่ 10 เมษายน วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 3 หนึ่งล้านโดสจากประเทศจีนได้ส่งถึงกรุงเทพฯเรียบร้อย
เมื่อเผชิญกับความท้าทายจากโควิด-19 ขอให้ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้ด้วยกัน ฉีดวัคซีน ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย เว้นระยะห่าง การ์ดไม่ตก ไทยแลนด์สู้ๆ
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย