การแสดงสดขนาดใหญ่ “แม่น้ำใสสะท้อนเงาดวงจันทร์”

🌕การแสดงสดขนาดใหญ่ “แม่น้ำใสสะท้อนเงาดวงจันทร์” ตั้งอยู่ในเมืองเจี้ยนเต๋อ มณฑลเจ้อเจียง ใช้บทกวีจีนที่มีชื่อเสียง “ซู่เจี้ยนเต๋อเจียง” มาแต่ง”แม่น้ำ ดวงจันทร์ และผู้คน” เป็นสายหลักของศิลปะ การแสดง ชุคนี้”แม่น้ำซินอาน พระจันทร์นิรันดร์ เวียนว่ายตายเกิด(กงเกวียนกำเกวียน)ของชีวิต ความคิดถึง อดีตและปัจจุบัน” พาให้ผู้ชมได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของ “ชาวเจี้ยนเต๋อ” ในสมัยโบราณ การแสดงเต็มไปด้วยแสงสีตระการตา อุโมงค์แห่งช่วงเวลาแสง พร้อมฉากธรรมชาติอันหลากหลาย ถูกรวมเข้ากับนักแสดงและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พาผู้ชมไปรบชมสิ่งที่ไม่เหมือนใครในโลกแห่งความงามเหนือจริง 🌝

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย