วิดีโอพิเศษเกี่ยวกับการทำอาหาร

วันศุกร์เย็นได้อะไรทานหรือยังค่ะ??
.
มารับชมวิดีโอพิเศษเกี่ยวกับการทำอาหาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน🍜🍲
เพื่อให้ชาวไทยรู้จักอาหารจีนต้นตำรับมากขึ้น ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในการถ่ายทำวิดีโอพิเศษเกี่ยวกับการทำอาหาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน🇹🇭🇨🇳

Link Video

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย