วิดีโอพิเศษเกี่ยวกับการวาดภาพ การเขียนพู่กัน

สวัสดีวันศุกร์ที่แสนสดใสนะคะ🎨
✍️วันนี้จะพาไปชมวิดีโอพิเศษเกี่ยวกับการวาดภาพ การเขียนพู่กันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน เพื่อให้ชาวไทยรู้จักการเขียนพู่กันจีนมากขึ้น ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการถ่ายทำวิดีโอพิเศษเกี่ยวกับการวาดภาพและการเขียนพู่กัน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย 🇹🇭

Link Video

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย