ตอนที่ 3 หมู่บ้านชนบทหวานเหม่ย

ตงจินเหอ อายุ 62ปี เกิดที่หมู่บ้านเสี่ยวหนานจิง อำเภอจินจ้าย มณฑลอานฮุย เมื่อปี 2013 เขาได้กลับภูมิลำเนาเพื่อเข้าร่วมโครงการใช้การท่องเที่ยวขจัดความยากจนในชนบท ก่อตั้งสวนการเรียนรู้จินเหอ ยกระดับความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรรมในท้อองถิ่นได้มากกว่า 2,000 ราย

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย